Yaratılışın Temelleri

19 Aralık 2019 Perşembe, 10:00

Açık Davet: Bu Kitap Çalışmasına Siz de Katkıda Bulunun!

Ediz Sözüer

Aşağıda takdim ettiğimiz kitap çalışmasını ortak bir çalışma ile gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz. En aşağıda verdiğimiz iletişim bilgilerinden lütfen bize ulaşın ve faydalı olacağını düşündüğünüz çalışma ve katkılarınızı mailimize gönderin. Katkıda bulunan ve katkıları kitap içine alınanların isimleri kitabı hazırlayan isimler içine dahil edilecektir.

Taslak Kitap İsmi: Yaratılışın Temelleri

Taslak Alt Başlık: Yaratılış Modelinin Bilim Felsefesinin Fikrî (Teorik) Alt Yapısı

Kitap Kapağının Üstündeki Slogan: Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı

Ne dersiniz? Böyle bir çalışmaya sizce de çok ihtiyaç yok mu?

(Paylaştığımız kitap kapağı, hayalimizdeki çalışmanın bir tasavvurundan ibarettir.)

Neden böyle bir çalışmaya çok ihtiyaç olduğuna dair fikirlerimizi detaylı olarak aşağıdan ve adreslerini verdiğimiz kaynak yazılardan okuyabilirsiniz:

Hiç Düşündünüz Mü?

Âhirzamanda geleceği müjdelenen ve insanlığın son ümidi olan yüksek İslam/Kur’an Medeniyeti’nin nasıl ve ne şekilde inşa edileceğini hiç düşündünüz mü? Peki kısa zamanda parlayan ve insanlığa bir altın çağ yaşatan İslam medeniyeti bunu nasıl başarmıştı? Bakınız nasıl olmuş görelim…

İslam ve medeniyeti hiçbir felsefe, din ve bilimden korkmamış, bilakis kucaklamış. Sınırsız bir ilim hürriyeti ile gerekli olanlar alınmış, istifade edilmiş ve işe yarar olanlar kullanılmış ve hamur kıvamında yoğrulmuş, İslam medeniyeti öyle çıkmış. Yoksa Kur’an’ın sürekli ezbere ve aynen okunup tekrarıyla o medeniyet ortaya çıkmamış. Onun üzerinden yapılan ilim üretimleriyle büyük bir coğrafyaya maddeten ve manen hâkim olan bir medeniyet inşa edilmiş. İşte bu büyük İslam Medeniyeti’nin temelleri tamamen manevî ve ilim esaslıydı. Yoksa fetihlerle o manevî temellerin inşa edilmesi imkansızdı.

Günümüze gelelim: İçinde bulunduğumuz bilim, teknoloji ve medeniyet çağında elbette manevî fetih ve inşanın önemi elbette çok daha da fazladır ve bir temel esastır.

Eğer yine bir İslam, Kur’an medeniyetinin ve kendine has bilim felsefesinin, anlayışının inşasını istiyorsak; bu olacaksa, 1400 senelik İslam ilim mirasının, kültürünün, birikiminin ve o birikimin süzülerek bize emanet edilmesinden ibaret olan Risale-i Nur’un aynen tekrarıyla olmayacak bu iş!

İşte bizim bir yaratıcının varlığını kabul edip çıkarımlarını ve anlatımlarını bu yönde yapan ve tüm bunlar konusunda sağlam mantık kurgusuna sahip bir fikri alt yapı ve alternatif modellerle insanlığın karşısına çıkabilen ve kendini kabul ettirebilen bir bilim felsefesi inşa etmeye çok ihtiyacımız var. Bazı akademisyen ve öğretmenlerin zannına göre ise “ders kitapları şimdiye kadar yaratıcı yokmuş gibi yazıldı, şimdi var olduğunu kabul ederek yazılacak, iş bitecek!” Yok, bu iş o kadar kolay ve basit değil.

Bu işin nasıl yapılacağı ve yapılması gerektiği hakkındaki detaylı çözümlemelerimizi aşağıdan okuyabilirsiniz:

Biz buradan baktığımızda daha yapılması ve geliştirilmesi gereken çok ve büyük işler görüyoruz. Risale-i Nur ancak bir temel ve kaynak/rehber kitap olabilir. Gelişen dünya, bilim ve teknoloji karşısında insanlığa hitap edecek ve tatmin edecek yeni ve geliştirilmiş izah ve takdim tarzları, bilim kürsülerinde alkış alacak yeterlilikte ve sağlamlıkta mantık kurgularına sahip yeni metinler gerekiyor.

Bu konuyla ilgili olarak, “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızın bilim felsefesine ve Kur’an medeniyetine katkılarından bahsettiğimiz “Risale-i Nur, İslam/Kur’an Medeniyeti ve Bilim Felsefesi” isimli yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz. Size ciddî anlamda fikir ve içerik sunacaktır:

Ayrıca ikinci bir kaynak yazı olan “İslam/Kur’an Medeniyeti Nasıl İnşa Edilecek? Medresetüzzehra Hayali Neyi İfade Ediyor?” ismli yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ve arzu ediyoruz:

“Yaratılışın Temelleri” Nasıl Bir Kitap Olacak ve Sizden Ne Türden Bir Katkı Bekliyoruz?

Şimdi gelelim tasarım ve tasavvur aşamasında olan kitap çalışmamızla ilgili nasıl katkıda bulunacağınıza. Temel yaklaşım tarzından bahsedelim. Çünkü detaylar sonra şekillenecek.

Kitabımızın taslak alt başlığından da anlaşılacağı üzere, maksadımız “Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışının ve Yaratılış Modelinin Bilim Felsefesinin Fikrî (Teorik) Alt Yapısı”nı oluşturmaya katkıda bulunacak çözümlemeler ve incelemeler ortaya koymak.

Dikkat ederseniz kitabın ismi “Yaratılışın Delilleri” değil. “Yaratılışın Temelleri.”

Odaklanacağımız nokta bu olacak. Çünkü eşyanın bir yaratıcı tarafından var edildiği ve işletildiği hakikatinin kabulünü sağlam bir zemine yerleştirmek için, bir yaratıcının varlığı düşüncesinin bilimselliğe uygunluğunun ve ateizmin bilimsel yaklaşıma uygunsuzluğunun en net bir biçimde ortaya koyulması gerekiyor. Ayrıca akademik nitelikli çözümlemelerle tabiat kanunlarının mahiyetinin ve yaratılışın alternatifinin evrim olamayacağının, en net ve kesin bir biçimde meydana çıkarılarak, ateizmin bu çürük tuzağının deşifre edilmesi gerekmektedir.

Çünkü, dünyaca meşhur bazı fizikçiler tarafından kâinatın kökeninin kanunlar ve teorilerle açıklanmaya çalışıldığı bir dünyada, tevhid hakikatinin akademik bir yaklaşımla temellendirilerek takdim edilmesine olan ihtiyaç, o hakikatinin delillerinin ortaya koyulmasından veya karşıt görüşlerinin çürütülmesinden çok daha öncelikli ve önemli, temel bir meseledir.

Ümid ediyoruz ki bu çalışma, yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkı sağlayacaktır.

Esnek, dinamik ve geliştirilmeye müsait bir yapısı olan kitabımızın genel hatlarını ve çatısını belirleyecek ve bizim aklımıza şimdilik gelen konu başlıkları şöyle:

Temel Yaklaşım Metotları,

Özgün Tanımlar, Kavramlaştırmalar ve Kategorik Değerlendirmeler,

Bilimsel Verilerin Değişkenliğinden Etkilenmeyen Bağımsız Üst Yaklaşımlar,

Sağlam Bir Mantık Kurgusuna Dayalı İnceleme, Çözümleme ve Delillendirme Yöntemleri,

Güncel Bilim Yaklaşımlarıyla İrtibatlı Çıkarımlar

Kitabın oluşturulması için şu yöntemin uygun olacağını düşündük: Öncelikle elimizde olan ve konu başlıklarının içine alınması uygun metinlerin yerlerine yerleştirilmesiyle başlanabilir ve daha sonra hariçte kalan ve kitap içine alınması gerekli ve faydalı görülen içerikler için yeni ve başka konu başlıkları açılabilir. Bu şekilde ilerleyebiliriz diye düşündük. Sizlerden gelen içerikler ve metinler için de aynı yöntemi takip edeceğiz.

Allah bu teşebbüsümüzü ve sizlerin arzu, gayret ve katkılarını bu çalışmanın ortaya çıkması için toplu, fiilî ve makbul bir dua hükmünde kabul etsin ve beklentilerimizin üstünde olarak bu kitap çalışmasını kudret, rahmet ve hikmetiyle bu ümmet ve insanlığın istikbali için yaratsın inşallah!

İletişim Bilgileri:

Mail Adresi: edizsozuer@gmail.com

Cep telefonu: 0 505 5067661

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz