admin TÜM YAZILAR

admin
admin k.ciftci@gmail.com

FELSEFENİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE

2 hafta önce yazıldı

Bilim-Teknoloji için İstanbul Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Felsefenin Önemi ve Akademik Sistemdeki Yeri” konusunda 10 Nisan 2018 tarihinde Yıldız Parkı Malta Köşkünde yapılan toplantının videosu ektedir.

admin
admin k.ciftci@gmail.com

FELSEFENİN ÖNEMİ

2 hafta önce yazıldı

Bizim kendimize ait bir felsefemiz var mı, olmalı mı? Olması gerekiyorsa nasıl olacak? Bunun yolu, yöntemleri nelerdir? Bilim, Teknoloji, Sanayi, Ekonomi, Diplomasi, Kültür, Siyaset, Hukuk, Sağlık, Eğitim, Sanat-Estetik, Şehircilik, Eğitim, Spor… Birleşik kaplar misali, bunların seviyeleri çoğu zaman birbirlerine yakındır. Bir başka ifadeyle, bu alanların herhangi birinde ileride olan bir ülke, diğer çok geride değildir.  […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

NÜKLEER MESELEMİZ…

2 hafta önce yazıldı

Ne zaman ülkemizde nükleer enerjiye gündeme gelse, hemen bir kısım çevreler aleyhte propagandaya başlar. Oysa dünyada 500 kadar nükleer tesis var ve hala yenileri yapılıyor. ABD gibi ülkeler petrol zengini oldukları halde enerjilerinin büyük kısmını nükleerden temin ediyorlar. Bu realite karşısında şu soru akla geliyor: Türkiye’nin nükleer enerjiye geçme konusunda geç kaldığına üzülmek gerekmez mi? […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

ALTI ÇİZİLEN SÖZLER

2 hafta önce yazıldı

Uluslararası Felsefe Derneği Başkanı Filozof Selahaddin Halilov’dan manfesto   UFAD Başkanı, Azerbaycanlı Prof.Dr. Selahaddin Haliov, Avrasya Bir Vakfında, İstanbul Türk Ocağında, Kültür Konseyi Derneğinde konferanslar verdi. İlk ikisinde İstanbul dışında idim, Halilov’u dinleyemediğime üzülmüştüm. Kader bir fırsat tanıdı. E postama gelen bilgiye göre Halilov hoca Kültür Konseyinde konferans verecek imiş. İşi gücü bir yana bırakıp […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Varlık açısından Vahiy/Nübüvvet’in Ontolojik Değeri…

1 ay önce yazıldı

Yaşadığımız evrenin dışından, yani “sistem” dışından gelen “bilgi ve haber akışı” olan “nübüvvet ve vahy”in değerini; belki bugün, günlük meşgale ve koşuşturma yüzünden fark etmiyor ve önemsemiyor olabiliriz. Vahyin ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu günün birinde mutlaka anlayacağız. Önemli olan, iş işten geçmeden onu görebilmek… “İnsanoğlu, Allah’ın ona verdiği akıl ve duyularıyla; yani düşünüp […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

MADDE, ENERJİ ve KUVVET

1 ay önce yazıldı

En temel soru şu değil mi? Maddeyi parçalaya parçalaya, küçülte küçülte nereye kadar varabiliriz? Maddenin temelinde ne bulunuyor? Bu soruya cevap bulmak için insanoğlu ta ilk çağlardan beri arayış içindeydi. Ne var ki, doğru cevaba ancak 20. yüzyılda ulaşabildik. Serüven 1930’larda başladı. O tarihlerde  maddenin ‘temel taşlarını’ bulduklarını sanıyorlardı bilim adamları.  Çünkü bütün maddenin atomlardan […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Bizim Marie Curie’lerimiz

2 ay önce yazıldı

Polimer ve Nanokompozitler Seminer ve Sempozyumu 21-22 Şubat 2018  İTÜ- İstanbul   İki günümü davetlisi olduğum bu sempozyuma ayırdım. İyi ki zaman ayırmışım. İyi ki davet edilmişim. İyi ki diğer işlerimi iki günlüğüne bir kenara bırakmışım. Polimer ve nanokompozitler benim ilgi alanım değil. Ancak “bilim teknoloji meselesinin azat kabul etmez kölesi olarak” memleketimde bilim alanında […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Madde, Enerji ve Kuvvet Gerçekte Nedir?

2 ay önce yazıldı

Çok küçüklerin dünyasına inme serüvenin başladığı tarih  1930’ların başlarıdır. Bilim adamları, artık maddenin ‘temel taşlarını’ bulduklarını sanıyorlardı. Çünkü bütün maddenin atomlardan oluştuğu ve bütün atomların da; proton, nötron ve elektronlardan meydana geldiği biliniyordu. Artık; ‘temel parçacıklar’ olarak adlandırılan bu varlıklar, maddenin bölünemez nihaî öğeleri olarak görülmekteydi. 20. yüzyılda modern fizik iki önemli gelişmeye tanık oldu. […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Atomdan Madde Ötesine Açılan Kapılar

2 ay önce yazıldı

Bir elektronu kapalı bir televizyon ekranına yöneltirseniz, küçük ışık noktası elde edersiniz. Bu onun parçacık özelliğidir. Aynı zamanda enerji bulutu olarak uzayda dağılan bir dalga gibidir. Deneyler gösteriyor ki, bir elektron, iki deliği olan bir engelin her iki deliğinden de aynı ânda geçebiliyor.  Aynen dalgaların birbirleriyle girişim yapması gibi.. Elektronlar da iki deliği olan engelden […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Eğitimde Planlama, Muhteva ve Metod…

3 ay önce yazıldı

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen en önemli tartışmalardan biri eğitim meselesidir. Yazboz tahtasına dönen ve içinden çıkılmaz bir hal alan bu problem nasıl çözülür? Türkiye’nin geleceğini çok yakından ilgilendiren eğitim meselesine köklü çözümler bulmak için nereden başlamak gerekir?  Prof. Dr. Osman Çakmak ile eğitimdeki planlama, muhteva ve metod gibi ana meseleleri ve bunların çözümleri üzerinde konuştuk.  Söyleşi: […]

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz