admin TÜM YAZILAR

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Yeni Mezun Öğretmenler Sınavlarda Dökülüyor!

2 hafta önce yazıldı

Okullarımızın ve öğretmenlerimizin ciddi yapısal ve sosyal sorunları bulunmaktadır. En önemlisi, öğretmen yetiştirme anlayışının ve kurumlarının yeni baştan, bilimsel esaslara göre ele alınması gerekmektedir. Zira öğretmen meselesi çözülmeden milli eğitimdeki kalitenin iyileştirilmesi mümkün değildir. 12 Haziran 2018 tarihinde yazdığım “Üniversite Mezunları Türkiye’nin Nitelikli İş Gücünü Karşılayacak Düzeyde Eğitimli mi?” başlıklı yazımdan sonra 2018 Kamu personeli […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Yeni Bilim Anlayışı için İslâmî bir Epistemoloji Önerisi

2 hafta önce yazıldı

Varlık ve gerçeği parçalayıp, bölen bir kafayla; yani “bilimsellik” etiketiyle, veya “sekülârizm ve lâiklik” endişesiyle ele alırsak nasıl bir sonuç alırız? Mesela “Din Dersleri” ve “Fen Dersleri” düalizmiyle anlatırsak farklı gerçeklik alanları üretmiş olmaz mıyız? Ve bunun gereği olarak, Yaratıcı’yı sadece Din Derslerinde anlatır, diğer derslerde unutur veya atlarsak; sokağa çıktığımızda, evrene bakışımız nasıl olur? Rabbimiz olan “Allah”; […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

AFORİZMALAR

4 hafta önce yazıldı

Hiç bir düşünce, Felsefe Laboratuarından geçmeden, matematize olmadan,  bilim haline gelemez! Okudukça ve öğrendikçe, okumaya ve öğrenmeye susuzluk ve açlık daha da artar! Merak olmazsa, ne felsefe olur, ne ilim, ne de bilim… Aforizma, özdeyiş, vecize, özlü söz, aforizm,  düşünceleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlerdir. Kimi zaman maksim, motto, kelam-ı kibar, mücevher söz ve […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Bilimsel Yayınlar Yönünden Türkiye’nin Dünyadaki Yeri

2 ay önce yazıldı

Dünyadaki bilimsel araştırmalardan çıkarılan yayınların neresindeyiz? Somut veriler üzerinden yerimizin 2005 yılından bu yana çok değişmediği görülüyor. Scientific Journal Rankings (SJR) (http://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2017) verilerine göre; Türkiye, Dünya sıralamasında 18-20. sıra aralığında bulunmaktadır. Bu arada Dünyada her gün, hakemli dergilerde 6.800 makale yayımlanıyor. Türkiye adresli yayınların sayısı göreceli olarak artıyor; ancak dünya devletleri arasındaki oranı ve yeri çok […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Ardından

2 ay önce yazıldı

Ne yazık ki insanlarımızın hayattayken değerini pek bilmeyiz. Çoğu zaman onları kaybettikten sonra ne kadar değerli olduklarını anlamaya başlarız. Fuat Sezgin’in yaşadığı serüven de bu anlamda en çarpıcı olaylardan biridir. Fuat Sezgin, 1924’te Bitlis’te dünyaya geldi. Parasız yatılı olarak okumak üzere Erzurum Lisesine girdi ve 1942 yılında buradan mezun oldu. 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Üniversite Mezunları İşgücünü Karşılayacak Düzeyde mi?

2 ay önce yazıldı

Çağın gereklerine uygun kişiler yetiştirebiliyor muyuz? Kendi alanını kavrayabilen ve herhangi bir konuyu tartışabilecek, fikir üretebilecek, ihtiyaç duyulduğunda bilginin nerede olduğunu ve ona nasıl ulaşacağını bilme becerilerine sahip gençlere ihtiyacımız var. Bu bağlamda yarından tezi yok; ülkemizin ciddi bir gençlik araştırması yaparak sorunu analizi etmesi ve çözüm yolları üretmesi gerekiyor. Eğitimci Prof. Dr. Ziya Selçuk, 15 […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Mona Lisa resminin faili var; hakikî Mona Lisa’nın yok mu?

3 ay önce yazıldı

Yeni bir Bilim Anlayışının İnşasında, İslâmî bir Epistemoloji Önerisi Failsiz ve öznesiz; yani sadece Yatay Sebep – Sonuç İlişkileriyle, Mona Lisa’yı rasyonalize edip, nedensellemek ve nasıl olup da olduğunu izah etmek, mümkün değilken! Bilim’in, Bilimsel Cümle ve tasvirlerinde, evrendeki 3 – 4 boyutlu canlı ve hakiki Mona Lisa’yı “nedenseller” ve “nasıllarken”; failsiz ve ustasız cümleler […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

Kuantum Dünyasında Metafizik 

4 ay önce yazıldı

CERN’deki ışık hızına yakın hızlarda çarpıştırılan parçacıklarla yapılan deneylerde gözlemlenmesi ümit edilen Higgs parçacığı nedir? Bilim dünyasında buna ‘Tanrı parçacığı’ isminin verilmesi ne anlama gelmektedir? Evrenin en temel yapı taşı olduğu öne sürülen bu parçacığın bulunması, bilim dünyasındaki yaygın varlık  anlayışını kökten sarsacaktır. Henüz aynı anda iki delikten birden geçen elektronun sebep olduğu kafa karışıklığını […]

admin
admin k.ciftci@gmail.com

FELSEFENİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE

4 ay önce yazıldı

Bilim-Teknoloji için İstanbul Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Felsefenin Önemi ve Akademik Sistemdeki Yeri” konusunda 10 Nisan 2018 tarihinde Yıldız Parkı Malta Köşkünde yapılan toplantının videosu ektedir.

admin
admin k.ciftci@gmail.com

FELSEFENİN ÖNEMİ

4 ay önce yazıldı

Bizim kendimize ait bir felsefemiz var mı, olmalı mı? Olması gerekiyorsa nasıl olacak? Bunun yolu, yöntemleri nelerdir? Bilim, Teknoloji, Sanayi, Ekonomi, Diplomasi, Kültür, Siyaset, Hukuk, Sağlık, Eğitim, Sanat-Estetik, Şehircilik, Eğitim, Spor… Birleşik kaplar misali, bunların seviyeleri çoğu zaman birbirlerine yakındır. Bir başka ifadeyle, bu alanların herhangi birinde ileride olan bir ülke, diğer çok geride değildir.  […]

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz